FBR (Flotation Bio Reactor)

De FBR is een compact gebouwd continu biologisch afvalwaterzuiveringssysteem.

Wilt u meer informatie over de FBR?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op

Meer informatie

Beschrijving

Na de voorbehandeling (zeven), stroomt het afvalwater in een reactortank met beluchter. De reactortank is gevuld met een mengsel van actiefslib en water. Actiefslib bestaat uit biomassa (bacterievlokken) die verontreinigingen omzet in de aanwezigheid van zuurstof.


Technische gegevens van de FBR (Flotation Bio Reactor)

Uitzonderlijke efficiëntie

Het ontwerp heeft een optimale inlaatverdeling, een gecontroleerde microluchtbelvorming en platenpakketten die het oppervlak vergroten en daardoor de scheidingsefficiëntie verhogen. Op meerdere punten in de FBR vindt vorming van microluchtbellen plaats om coalescentie van deze luchtbellen te beperken tot een absoluut minimum.

Eenvoudig te gebruiken

Automatische reiniging van het microluchtbel-injectiesysteem.

Automatische afvoer van bezinksel

De bodem van de flotatie unit is voorzien van een slibschroef die het sediment automatisch afvoert.

Relatief droog slib

De slibdeeltjes drijven naar de wateroppervlakte van de flotatie unit, waar het wordt verwijderd door een schrapersysteem en naar de slibtrechter van de flotatie unit wordt vervoerd. Het statische verdikkingsmiddel en de op lage snelheid aangedreven schraper maken een effectieve waterafvoer uit het slib mogelijk.

Zelfreinigende beluchtingsventielen

  • De automatische, via een tijdschakelaar geregelde opening van de beluchtingsventielen voorkomt een interne opbouw van vervuiling, waardoor verlies van beluchtingscapaciteit wordt voorkomen en de bedrijfscontinuïteit wordt verbeterd.
  • Het reinigingsprogramma is instelbaar door middel van een timer, om in te stellen op variaties in de reinigingseisen.
  • Het systeem maakt frequent ingrijpen door de operator overbodig, waardoor de operationele veiligheid wordt verhoogd.
  • Het opstarten gaat zeer snel.

Wilt u meer informatie over de FBR?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op

Meer informatie
Menu