Mestverwerking

Verwerken van mest tot waardevolle producten zoals schoon water, P-rijk granulaat, ammoniumsulfaat en mineralenconcentraat.

Wilt u meer weten over mestverwerking?

Stuur ons een korte uiteenzetting van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Verzoek om informatie

De uitdaging

De overproductie van mest wordt op veel plaatsen met intensieve landbouw een steeds grotere uitdaging. Door fosfaat, ammonium en andere waardevolle mineralen uit mest terug te winnen en te exporteren naar plaatsen waar een tekort aan meststoffen is, kan de transitie gemaakt worden van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Wilt u meer weten over mestverwerking?

Stuur ons een korte uiteenzetting van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Contact
Menu