Bouw en sloopafval

Sloopafval bestaat voornamelijk uit vermalen zware fracties, zoals asfalt, beton, tegels en mineraal aggregaat. De rest bestaat meestal uit hout, RFD en metalen.

Bouwafval is veel lichter. Bouwafval bestaat meestal uit afvalmaterialen, verpakkingen en puin van een constructie of renovatie. Het bevat hout (schoon en behandeld), papier, plastic, zand, metalen, tapijt, glas, beton en aggregaat. De samenstellingen van deze afvalstromen verschillen zoals de oorsprong verschilt. Tot 95% van de totale massa kan worden hergebruikt in of als een product.
 
Voor de bouw- en sloopindustrie zijn verschillende opties mogelijk. Een van de meest voorkomende herbruikbare producten in bouw- en sloopafvalstromen zijn aggregaten. Schone aggregaten kunnen worden hergebruikt als funderingsmateriaal in wegconstructies, als grindvervanger in beton of als een greppelfolie.
 
We hebben twee soorten scheidings- en reinigingsapparatuur voor deze aggregaten ontwikkeld, namelijk de windshifters (reinigen met lucht) en de trommelwasmachines (reinigen met water).
 
Met onze sorteerlijn is het mogelijk om veel meer uit uw afvalstroom te halen. Onze sorteerlijnen scheiden uw afvalstroom en produceren materialen zoals hout, metalen, kunststoffen, RDF, bodem en aggregaten.

Verzoek om informatie Contact


Menu