Vast stedelijk afval

Gemeentelijk vast afval is afval dat wordt gegenereerd door huishoudens. Het bestaat uit alledaagse artikelen zoals productverpakkingen, grasresten, meubels, kleding, flessen, etensresten, kranten, apparaten, verf en batterijen.

Herbruikbare materialen zoals papier, karton, plastic en metalen kunnen gescheiden worden uit het huisafval. Met onze sorteersystemen kan minimaal 75% van het totale afval worden gerecycled.


Verzoek om informatie Contact

Menu