Case alttag

Stroomgotensysteem

Het stroomgotensysteem is ontwikkeld voor het verwijderen (afvoeren) van alle groente- en fruit afval van de betrokken productielijnen.

Het stroomgotensysteem in de Low Care-zone vervoert het snijafval onmiddellijk naar de afvalruimte. Het stroomgotensysteem bestaat uit RVS goten en een hoofdgoot (header) in het voorste gedeelte van de productieruimte. De RVS stroomgoten zijn gekoppeld aan het zeefsysteem.

Het begin van iedere spoelleiding wordt met water ingespoten om het afval dat in het stroomgotensysteem is gevallen of gespoeld mee te voeren naar het zeefsysteem. Het snijafval valt in de stroomgoten onder de productielijnen. De stroomgoten worden met tussenpozen gespoeld. Het afval wordt door het recirculatiewater meegevoerd naar het zeefsysteem. De goten functioneren het beste als ze in de tegenovergestelde richting van de productielijnen worden gespoeld.

In de verwerkingsruimte/gedeelte voor afval stroomt het water uit de goten in ons zeefsysteem waarin het afval van het water wordt gescheiden. Het gezeefde water wordt opgevangen in de pompput.
 
De zeeftransporteur heeft een horizontaal zeefgedeelte waar het water doorheen stroomt. Hierin wordt het snijafval opgevangen. Water en afval komen vanaf de zijkant binnen, net boven het horizontale zeefgedeelte. De kettingtransporteur met schrapers vervoert het afval vanaf dit horizontale gedeelte omhoog en  stort het in een container (levering door de klant). Deze kettingtransporteur is voorzien van een extra zeef om het afvoerwater uit de afvalgoot te verwijderen. Dit gezeefde afvoerwater stroomt terug naar de pompput. De zeefplaten hebben een wigvormig profiel om verstopping te voorkomen.

Na het zeven wordt het (recirculatie)water uit de productieruimte opgevangen in de pompput/bufferput. Het water zal opnieuw worden gebruikt in het stroomgotensysteem om het snijafval van de productie- en schillijnen te transporteren. De pompput zal een minimaal volume hebben om het watervolume op te vangen dat nodig is voor het vullen van het stroomgotensysteem tijdens het opstarten. Het overtollige proceswater stroomt via een overloop in het afvoerkanaal. De pompput heeft een schuine bodem die fungeert als een zandvang. Deze bevat een zand-/sedimentpomp om het zand/sediment naar de zandafscheider te pompen. De zandafscheider verwijdert het bezonken zand/sediment en stort het in een container (levering klant), terwijl het water in het afvoerkanaal stroomt.
 

 

Wilt u meer weten over ons stroomgotensysteem?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op.

Contact
Menu