Solutions water header

Membraantechnologie voor een duurzame toekomst

Wij geloven dat de samenleving de transitie moet maken van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Waarom membraanfiltering?

De praktische waarde van watertechnologie ten behoeve van ecologische duurzaamheid staat centraal in ons werk. Onze toegewijde medewerkers vormen een team waarin alle aspecten van het toepassen van technologie samenkomen. Samen met andere spelers op dit gebied streeft BLUE-tec naar voortdurende kennisontwikkeling in duurzame watertechnologieën.

1.Efficiënt

  • Laag energieverbruik
  • Snelle opstarttijden
  • Productvriendelijk

2.Duurzaam

  • Geen N2O-uitstoot
  • Kleine voetafdruk
  • Lage slibproductie

3.Effectief

  • Selectieve filtratie
  • Concentratie van 40+ maal
  • Lagere schoonmaakkosten

Menu