Disclaimer

E-mail:

De volgende disclaimer is van toepassing op het e-mailbericht dat u hebt ontvangen: De Colubris Cleantech bedrijvenggroep is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige verzending van de informatie in deze e-mail of voor enige vertraging in de ontvangst ervan. Dit bericht vormt geen enkele verplichting. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en de inhoud ervan te verwijderen.

Website:

Colubris Cleantech is verantwoordelijk voor zijn eigen informatie, waardoor deze beschikbaar is voor gebruik op deze website. Alle inhoud wordt zorgvuldig gecontroleerd en wordt op continue basis uitgebreid en bijgewerkt. Het is niet mogelijk om te garanderen dat de verstrekte informatie absoluut compleet, nauwkeurig en up-to-date is. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Colubris Cleantech.

Colubris Cleantech is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website die wordt ingevoerd door middel van een link vanaf deze site. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de inhoud of het bestaan ​​van deze site. De informatie op deze website kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Als u problemen ondervindt van technische aard of met betrekking tot de inhoud van deze site (of de links), zouden we het zeer op prijs stellen als u ons dit zou laten weten.

Menu