Steengroeven, tunnelboren en mijnbouw

Overstromingsbeheer is de belangrijkste bron van afvalwater in deze branche. Meestal genereert het enorme hoeveelheden water dat is verontreinigd met voornamelijk anorganische vaste stoffen en verschillende opgeloste mineralen. In sommige gevallen ontstaan en ontlaadt het water geleidelijk.

We hebben compacte en zelfs draagbare oplossingen om deze bestanddelen uit het water te verwijderen, te zorgen voor een veilige afvoer naar het oppervlaktewater, herintroductie in watervoerende lagen of zelfs hergebruik van water.
 
Verzoek om informatie Contact


Menu