Textiel

Enorme stromen van heet, zeer bijtend en gekleurd afvalwater zijn heel gewoon in de textielindustrie. De vele niet-afbreekbare organische stoffen in het afvalwater vormen een bijzonder groot risico voor het milieu.

Om kleuren uit het afvalwater ter verwijderen is specifieke kennis vereist. Dit omdat de meeste kleurstoffen, als gevolg van hun hoge chemische stabiliteit, ontsnappen aan de conventionele afvalwaterzuivering en blijven bestaan ​​in de omgeving. Bovendien worden antimicrobiële middelen die resistent zijn tegen biologische degradatie vaak gebruikt bij de vervaardiging van textiel. De synthetische oorsprong en de complexe aromatische structuur van deze middelen maken ze recalcitranter voor biologische afbraak.

Colubris heeft een aantal processen die specifiek zijn afgestemd op de behandeling van textieleffluenten, zoals de innovatieve UA (SB) ²- en FBR-processen, rookgas-pH-correctie en een groot aantal geavanceerde processen voor kleurverwijdering.


Verzoek om informatie Contact

Menu