Case alttag

Afval Recycling

Recyclebare materialen worden met specifieke apparatuur verwerkt om afvalstoffen om te zetten in herbruikbare grondstoffen, nieuwe materialen of nieuwe voorwerpen. 

Waste to energy (W2E)

In een sorteerlijn kunnen organische fracties worden gescheiden van de inkomende afvalstroom. Door deze organische fracties in een vergister te behandelen, kan biogas worden gecreëerd. Dit biogas kan worden gebruikt om warmte te produceren of het kan naar een WKK (generator) worden gestuurd om elektriciteit op te wekken.

 

Een andere manier om energie uit afval te halen, is het scheiden van kunststoffen, papier, karton, enz. in een sorteerlijn. Deze gecombineerde fracties kunnen worden gebruikt als brandstoffen uit afval, zoals RDF (Refuse Derived Fuel) / SRF (Solid Recovered Fuel) in een cementfabriek of elektriciteitscentrale enz.
Colubris technologieën voor de Recycling van afval

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op.

Contact
Menu