Case alttag

Secundaire behandeling van afvalwater

De secundaire behandeling van afvalwater is de behandelingsfase die is gericht op het substantieel afbreken van het biologische materiaal in het afvalwater. Hierbij worden meestal biologische processen gebruikt. Normaal gesproken gebruiken gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties aerobe biologische processen. Systemen voor actief slib zijn het meest gangbaar in middelgrote tot grote afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Anaerobe behandeling wordt aanbevolen als het afvalwater voldoende calorische waarde heeft gecombineerd met een relatief hoge afvalwatertemperatuur.

Doelstellingen van secundaire zuivering

Het doel van secundaire zuivering is de verdere behandeling van de effluent na de voorbehandeling om restanten van organisch materiaal en zwevende stoffen te verwijderen. In de meeste gevallen volgt secundaire zuivering op de voorbehandeling. Hierbij worden biologisch afbreekbare opgeloste en colloidale organische stoffen met behulp van aerobe biologische behandelingsprocessen verwijderd. Aerobe biologische behandeling gebeurt in de aanwezigheid van zuurstof door aerobe micro-organismen (hoofdzakelijk bacteriën) die de organische stoffen in het afvalwater metaboliseren, waarbij meer micro-organismen en  anorganische eindproducten (hoofdzakelijk CO2, NH3, en H2O) geproduceerd worden.

In een anaeroob proces zetten de anaerobe bacteriën de organische stoffen in het afvalwater om in biogas dat grote hoeveelheden methaangas en koolstofdioxide bevat.

Het is een energie-efficiënt proces dat vaak wordt gebruikt ter behandeling van industrieel afvalwater dat een hoog gehalte aan organische stoffen in warme temperaturen bevat.

Het kan ook worden gebruikt als een voorbehandeling die aan aerobische behandeling vooraf gaat.


Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op.

Contact
Menu