Solutions header

Non-food productie

Deze industrie is goed voor ongeveer 40% van het totale waterverbruik, meestal geleverd via directe afzuiging uit de ondergrond- of oppervlaktewateren. De betaalbare beschikbaarheid van deze essentiële hulpbron wordt bedreigd door de opwarming van de aarde, toenemende bevolking en verstedelijking. Terwijl het effect van industriële effluenten steeds meer wordt bekeken door het grote publiek en overheidsinstanties.

Om de non-food industrie te beschermen tegen deze ontwikkelingen biedt Colubris een hele reeks innovatieve oplossingen.

 


  Verzoek om informatie Contact
Menu