Drukgedreven membraanprocessen

Microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose zijn drukgedreven processen. 

Wilt u meer weten over onze drukgedreven membraanprocessen?

Stuur ons een korte uiteenzetting van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Verzoek om informatie

Microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose zijn drukgedreven processen. Door druk uit te oefenen stroomt het water door het membraan en worden componenten van een bepaalde grootte tegengehouden. De afbeelding toont de grootte van componenten die door elk type membraan heen gaan.
 
De drukgedreven membraanprocessen worden ook gebruikt in Voorwaartse osmosetoepassingen, waar ze worden gebruikt voor terugwinning door middel van een trekoplossing. De foto toont een proef van BLUE-tec, waarin RO en MD na FO kunnen worden toegepast.


Membraancontactprocessen

Bij membraancontactprocessen wordt een concentratieverschil over het membraan aangebracht in plaats van een verschil in mechanische druk. Deze concentratieverschillen kunnen leiden tot een verschil in osmotische druk zoals bij Voorwaartse osmose of een verschil in dampdruk zoals bij Ammoniakmembraanstrippen of Membraandestillatie. Deze nieuwe typen membraanfiltratie openen nieuwe mogelijkheden voor selectieve concentratie van vloeistoffen. Dit zijn onze technieken:


Membraanbioreactor (MBR)

Membraanbioreactoren worden gebruikt in afvalwaterzuivering. In een membraanbioreactor wordt de uiteindelijke bezinker vervangen door een membraansysteem, wat resulteert in een compact en zeer efficiënt biologisch zuiveringssysteem. Membraanbioreactoren worden gebruikt in industriële en gemeentelijke afvalwaterstromen en mestverwerking.


Complementaire technieken

BLUE-tec heeft kennis van verscheidene complementaire technieken. Deze technieken worden op meerdere projecten toegepast en zijn op meerdere terreinen te onderscheiden.
 

  • Voorbehandelingstechnieken zoals zeven, grove zeven, zandfilters, flotatie, etc.
  • Nabehandelingstechnieken zoals actieve koolfiltratie, desinfectie
  • Ontwateringstechnieken zoals centrifuges, bandpersen, verdampers en kristallisators

Meer weten over onze drukgedreven membraanprocessen?

Stuur ons een korte uiteenzetting van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Verzoek om informatie
Menu