(Petro) -Chemische industrie

Afhankelijk van het soort proces, geeft de petrochemische industrie gewoonlijk afvalwater vrij op een nogal aanzienlijke schaal, bijvoorbeeld met olie vervuild water afkomstig van opslagplaatsen van olietanks, schoon water van olietankerafvoer, vervuild water van raffinage-oppervlakken en afvalwater afkomstig van de eigenlijke raffinage. Processen, zoals van katalytisch kraken.

De meeste verontreinigende stoffen die in het water aanwezig zijn, zijn gewoonlijk in de vrije en geëmulgeerde vorm. Een kleiner deel kan echter ook in de opgeloste vorm zijn. Naast statische scheiding van vrije oliën vereist dit een meer gecompliceerde behandeling, bijvoorbeeld een behandeling die chemische conditionering gebruikt om emulsies te breken om de verwijdering en / of een biologische behandeling ervan te vergemakkelijken.
 
Elke petrochemische fabriek vereist daarom een ​​klantspecifieke aanpak en bijgevolg moet elk afvalwaterzuiveringssysteem worden ontworpen volgens de klantspecifieke situatie. Wij produceren compacte, efficiënte en zeer aanpasbare systemen om vervuiling uit het afvalwater tegen een betaalbaar kostenniveau te verwijderen.

Verzoek om informatie Contact


Menu