Niet-alcoholische dranken

Bottelinstallaties genereren een mengsel van CIP-afvalwater aangevuld met incidentele productverspilling en soms mislukte partijen en winkelretouren. Allemaal gekenmerkt door brede pH- en temperatuurvariaties en uitzonderlijk hoge fractie van gewoonlijk opgeloste verontreinigende stoffen.
 
Onproblematische behandeling omvat de toepassing van een aantal processen, die allemaal binnen onze kennisbank en productportfolio vallen.

Verzoek om informatie Contact


Menu