Vlees en pluimvee verwerking

Vlees- en pluimveeverwerkingsbedrijven genereren een mix van verschillende afvalwaters, de meeste installaties behandelen het resulterende mengsel, ervan uitgaande dat een gecombineerde end-of-pipe behandeling zal resulteren in de laagste totale investeringskosten. Deze hypothese is in het algemeen waar wanneer de grenzen voor openbare afvoerriool moeten worden bereikt. Voor deze gevallen bieden wij een hele reeks betaalbare end-of-pipe afvalwaterbehandelingssystemen aan.
 
Wanneer echter oppervlaktewaterontladingsgrenzen moeten worden bereikt of lage behandelingskosten per m3 / gallon gewenst zijn, kan het kosteneffectiever zijn om specifieke voorbehandelingssystemen voor verschillende proceswaterstromen te installeren.
 
Ongeacht de vraag naar effluenten die moet worden bereikt, wordt de vervuiling in deze industrie veroorzaakt door inherent waardevolle stoffen, zoals vetten, eiwitten en voedingsstoffen zoals ammoniak en fosfor. Conventionele behandelingsstrategieën verwijderen deze als waardeloos gemengd slib, maar bij het afzonderlijk verwijderen van de componenten worden waardevolle producten geproduceerd die de meeste, zo niet alle kosten van de afvalwaterbehandeling kunnen dekken.
 
De bedrijfsstrategie van Colubris evolueert rond het creëren en implementeren van oplossingen voor de circulaire economie, waardoor onze klanten hun perceptie van hun afvalwaterbehandelingssysteem kunnen veranderen. Het vuile economische probleem van vervlogen tijden is eigenlijk een potentiële inkomstenbron!
 

  Verzoek om informatie Contact


Menu