Beton- en cementindustrie

Een van de grootste verliezen in deze branche zijn resten in vrachtwagens en andere apparatuur en mislukte partijen. Deze worden vaak gedumpt om te voorkomen dat het in de apparatuur uithardt, wat dan tot onherstelbare schade zou kunnen leiden.

Colubris Cleantech heeft een systeem ontwikkelt om het beton te reconstrueren en de bestanddelen vrij te maken voor later hergebruik. Dat is in aanvulling op storm- en afvalwaterzuiveringssystemen.


Verzoek om informatie Contact

Menu