Membraan contact processen

Bij membraan contact processen wordt een concentratieverschil over het membraan aangebracht in plaats van een verschil in mechanische druk.

Wilt u meer weten over onze membraan contact processen

Stuur ons een paar woorden over uw project, dan nemen wij contact met u op. 

Verzoek om informatie

Deze concentratieverschillen kunnen leiden tot een verschil in osmotische druk zoals bij Voorwaartse osmose of een verschil in dampdruk zoals bij Ammoniakmembraanstrippen of Membraandestillatie. Deze nieuwe typen membraanfiltratie openen nieuwe mogelijkheden voor selectieve concentratie van vloeistoffen.

Voorwaartse Osmoseproces

 • De invoer is geconcentreerd
 • Verdunning van de trekoplossing
 • Trekoplossing moet worden teruggehaald
 • Permeaat wordt geproduceerd

Voorbeelden van terugwinningstechnieken met behulp van trekoplossingen

 • Omgekeerde osmose: BWRO (0 – 30 g TDS/L)
 • Omgekeerde osmose: SWRO (30 – 70 g TDS/L)
 • Omgekeerde osmose met hoge pekel: HBRO (70 – 140 g TDS/L)
 • Membraandestillatie: MD (140 – 250 g TDS/L)

Ammoniakterugwinning uit centraat

 • Selectieve verwijdering van ammonium
 • Produceert vloeibare mest
 • Geen uitstoot van broeikasgassen (N2O)
 • Minder verbruik van primaire energie dan biologische processen zoals Anammox


Membraandestillatie

 • Hydrofobe membranen voor waterdamptransport
 • Rijden op basis van verschil in dampdruk
 • Compact en schaalbaar
 • Gebruik van laagwaardige thermische warmte van 60 tot 80 C

   

Meer weten over onze membraan contact processen?

Stuur ons een korte uiteenzetting van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Contact
Menu