Ammoniak membraan strippen

Ammoniakterugwinning uit centraat

Wilt u meer informatie over Ammoniak membraan strippen

Stuur ons een korte uiteenzetting van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Verzoek om informatie

Beschrijving

  • Selectieve verwijdering van ammonium
  • Produceert vloeibare mest
  • Geen uitstoot van broeikasgassen (N2O)
  • Minder verbruik van primaire energie dan bij biologische processen zoals Anammox

Meer weten over Ammoniak membraan strippen

Stuur ons een beschrijving van uw project, dan nemen wij contact met u op.

Contact
Menu