CSBR; Colubris Sequence Batch Reactor

Enkel of dubbel

Wilt u meer informatie over de CSBR?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op

Meer informatie

Beschrijving

Een sequencing batch reactor is een afvalwaterzuiveringssysteem van het actief-slibtype dat verschillende zuiveringsbewerkingen in één tank kan uitvoeren. Een specifieke hoeveelheid afvalwater, een batch genoemd, wordt eerst gezeefd en voorbehandeld om grotere deeltjes en FOG (aanwezige vetten) uit het water te verwijderen. De reactor is een tank waarin lucht wordt gepompt om ervoor te zorgen dat er voldoende zuurstof aanwezig is om aërobe biochemische processen te laten plaatsvinden. Door de toevoeging van zuurstof kunnen micro-organismen opgeloste organische stoffen in het afvalwater opnemen die niet door een zeef- of bezinkingsproces zijn verwijderd. Na een bepaalde beluchtingsperiode kan het afvalwater in de reactor bezinken.

Het slib dat op de bodem bezinkt, bestaat nu hoofdzakelijk uit de micro-organismen die zich met de organische stoffen in het afvalwater hebben gevoed. Sequencing batch reactoren maken gebruik van een behandelingsproces voor actiefslib. Nadat het gezuiverde effluent is geloosd, wordt al het slib (op een klein deel na) dat rijk is aan micro-organismen, uit de reactor verwijderd. Hierdoor kan de populatie van micro-organismen in de volgende batch met afvalwater die in de reactor wordt gevoerd snel weer op peil worden gebracht, waardoor de benodigde tijd voor de behandeling van elke hoeveelheid korter wordt. Meestal is er meer dan één reactor nodig, zodat tijdens de behandeling van een hoeveelheid afvalwater, de extra hoeveelheid naar een andere kan worden geleid. Het aantal reactoren hangt uiteindelijk af van het verwachte volume van de afvalwaterstroom en de tijd die nodig is voor de behandeling van elke batch in de reactor.


Sequencing batch reactor processen

De manier waarop een batch geactiveerd slibproces, of SBR, functioneert, wordt onderscheiden in vijf afzonderlijke periodes:

  • Vullen: Het instromende afvalwater wordt via de verdeelleiding over het bezonken slib verdeeld om voor een goed contact tussen de micro-organismen en het substraat te zorgen. Het influent kan naar binnen worden gepompt of door natuurlijk verval naar binnen stromen. De beluchting wordt gestart tijdens de vulperiode.
  • Reageren: Tijdens deze periode gaat de beluchting door totdat volledige biologische afbraak van CZV en stikstof is bereikt.
  • Bezinken: De beluchting wordt in dit stadium stopgezet en de scheiding van vaste stoffen vindt plaats, zodat helder, behandeld effluent boven de slibdeken overblijft. Gedurende deze bezinkperiode mogen er geen vloeistoffen in of uit de tank stomen om turbulentie in de bovendrijvende laag te voorkomen.
  • Decanteren: Deze periode wordt gekenmerkt door het verwijderen van behandeld effluent van ongeveer 60 centimeter onder het oppervlak van het mengsel door een decanter. Deze verwijdering moet gedaan worden zonder het bezonken slib te verstoren.
  • Stilstand: De tijd in deze fase kan worden gebruikt om slib te verwijderen. Het verwijderde slib wordt naar een anaërobe vergister gepompt om het volume van het af te voeren slib te verminderen. De frequentie van slibafvoer varieert van eenmaal per cyclus tot eenmaal per twee à drie maanden, afhankelijk van het ontwerp van het systeem.

Wilt u meer informatie over de CSBR?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op

Meer informatie
Menu