Zandafscheiders

We hebben een reeks efficiënte afscheiders ontwikkeld om snel bezinkbare materialen, zoals zand, uit water te verwijderen. Op basis van het verschil in soortelijk gewicht tussen het water en deze bezinkingsmaterialen, worden voorspelbare en maximale scheidingsrendementen bereikt.

Een asloze transportband, geplaatst onder een bepaalde hoek, transporteert de gescheiden materialen naar het lozingspunt boven het waterniveau. Tijdens dit transport stroomt er water terug in het hoofdcompartiment, wat resulteert in een relatief droog product. Afhankelijk van de vereiste kwaliteit, kan het gezuiverde water worden hergebruikt. De afscheider is standaard vervaardigd uit AISI 304.
 

Producten Water oplossingen
Menu