Flotatie units, type GPL

De GPL flotatie units zijn robuust gebouwd en worden gekenmerkt door grote "vrije oppervlak" gebieden. Voor afvalwater dat grote vaste stofgehalten bevat, biedt het ontwerp voldoende retentietijd voor scheiding en voorontwatering van het afschuimen.

Deze units zijn ontworpen voor afvalwater met een CZV-gehalte van 10.000 mg / l en hoger. In hetzelfde systeem worden gesuspendeerde vaste stoffen, olie, vet en andere gedispergeerde en / of geflocculeerde materialen verwijderd.

Het typische kenmerk van de GPL unit is het zeer efficiënte microbeluchtingssysteem. Het volledige ontwerp van de GPL-eenheden is gebaseerd op het elimineren van hydraulische verstoringen, welke resulteren in een volledige stabiele en laminaire stroming op alle doorsnedes van het systeem. Afhankelijk van de toepassing, speciaal met betrekking tot de hoeveelheid vaste stof die moet worden verwijderd, wordt ofwel een speciale meertrapsgas / vloeistofpomp of een verzadigingseenheid van het drukvattype toegepast om een ​​oververzadigd water / lucht (gas) mengsel te genereren.

Producten Water oplossingen
Menu