Trommelzeef

Aggregaten bevatten vaak klei en restmateriaal. Opgeschoonde aggregaten kunnen in beton worden hergebruikt. U kunt deze aggregaten reinigen met de trommelzeef.

De trommelzeven zijn ontworpen voor het reinigen van grind en aggregaten en voor het scheiden van het zwevende vuil met een vervuilingsniveau van ongeveer 10 - 20 %. 

De spiralen binnenin zorgen ervoor dat er aan de hoge kant van de trommel een continue mechanische afschuiving en afvoer van aggregaten is. De dichtheid van het recirculatiewater kan oplopen tot 1200 gram per liter om zelfs zware delen (bijvoorbeeld zware kunststoffen en verzadigd hout) te laten drijven.

De capaciteit van de trommelzeef varieert van 10 tot 100 ton per uur.

Bovendien kunnen de units worden uitgebreid met een zandscheider en afvalwaterzuiveringsapparatuur.

Producten Recycling oplossingen
Menu