Kruisstroomscheiders type PCS/CPS

De PCS en CPS kruisstroomscheiders zijn ontworpen om bezinkingsdelen zoals vezels, zetmeel en zand te scheiden van het afvalwater.

Afhankelijk van het type afvalwater wordt een PCS-bezinker (uitgevoerd met één of meer slibkegels voor de bodemslib) of een CPS-bezinker (uitgevoerd met een vijzelslibverdikker voor het bodemslib) toegepast.

Elk scheider is op maat gemaakt. Afhankelijk van uw afvalwaterstroom worden het aantal platenpakketten, de plaatafstand, de afstand tussen de platen en de helling van de plaat berekend. De PCS- en CPS-units zijn ontworpen voor de behandeling van afvalwaterstromen van 1 tot 660 m3 / uur per eenheid.

Procesbeschrijving
Het afvalwater komt de kolonist binnen waar het het platenpakket in horizontale richting passeert. De platen in het platenpakket worden dicht bij elkaar geplaatst, wat een laminaire en stabiele laag veroorzaakt. Dit resulteert in een optimale scheiding van het water en de opgehangen delen. Vaste stoffen zinken door het platenpakket en glijden langs de platen waar ze zullen worden verzameld in het slibcompartiment. Het bezonken slib zal worden getransporteerd door een bodemschroef en periodiek worden afgevoerd via een klep.

Products
Menu