Flotatie units, type WWL

De WWL flotatie units zijn robuust gebouwd en worden gekenmerkt door grote "vrije oppervlakken". Voor afvalwater dat grote vaste stofgehalten bevat, biedt het ontwerp voldoende retentietijd voor scheiding en voorontwatering van het afschuimen.

De WWL-units zijn ontworpen voor afvalwater met een CZV-gehalte van 10.000 mg / l en hoger. In hetzelfde systeem worden gesuspendeerde vaste stoffen, vet, olie en andere gedispergeerde en / of geflocculeerde materialen verwijderd, evenals bezonken materialen.

Typische WWL-functies zijn het zeer efficiënte microbeluchtingssysteem en een roestvrijstalen bodemschroef die over de hele basis van het drijfsysteem werkt

Het complete ontwerp van de WWL-systemen is gebaseerd op het elimineren van hydraulische verstoringen, resulterend in een volledige stabiele en laminaire stroming op alle doorsneden van het systeem. Afhankelijk van de toepassing, speciaal met betrekking tot de hoeveelheid te verwijderen vaste stof, wordt ofwel een speciale meertrapsgas / vloeistofpomp of een verzadigingseenheid van het drukvattype toegepast om een ​​oververzadigd water / lucht (gas) mengsel te genereren.

Opties:

  • automatisch ontstoppingsvrij beluchtingssysteem (patent aangevraagd);
  • meertraps gas / vloeistofpomp of drukvat verzadigingseenheid;
  • scheidingsversterkende lamellenmodule;
  • bouwmaterialen anders dan AISI 304;
  • roestvrijstalen deksel.
Producten Water oplossingen
Menu