Flotatie units, type GWL

De GWL flotatie units zijn robuust gebouwd en worden gekenmerkt door grote "vrije oppervlakken". Voor afvalwater dat grote vaste stoffen bevat, biedt het ontwerp voldoende retentietijd voor scheiding en voorontwatering van het afschuimen.

Deze units zijn ontworpen voor afvalwater met een CZV-inhoud van 10.000 mg / l en hoger. In hetzelfde systeem worden zwevende stoffen, vet, olie en andere gedispergeerde en / of uitgevlokte materialen verwijderd. Ook kleine hoeveelheden bezonken materialen kunnen worden verwijderd.

Typische GWL-kenmerken zijn het zeer efficiënte microbeluchtingssysteem en een roestvrijstalen sedimenttransportvijzel die over een deel van de basis van het flotatiesysteem werkt. Het complete ontwerp van de GWL-systemen is gebaseerd op het elimineren van hydraulische storingen, wat resulteert in een volledige stabiele en laminaire stroming bij alle dwarsdoorsneden van het systeem. Afhankelijk van de toepassing, speciaal met betrekking tot de hoeveelheid te verwijderen vaste stoffen, wordt ofwel een speciale meertraps gas / vloeistofpomp of een verzadigingseenheid van het drukvattype toegepast om een ​​oververzadigd water / lucht (gas) mengsel te genereren.

Producten Water oplossingen
Menu