Biologisch afvalwaterzuiveringssysteem, type MBR

In een membraanbioreactor wordt een combinatie van een biologisch behandelingsproces en een membraanfiltratie-eenheid gebruikt. Het biologische behandelingsproces kan aerobe, anoxisch of anaëroob zijn. Een MBR is geschikt voor de zuivering van zowel industrieel als communaal afvalwater.

In een conventioneel biologisch behandelingssysteem wordt het afvalwater gescheiden van het actieve slib door een bezinker. In een membraanbioreactor vindt de scheiding plaats door membranen. Daarom kunnen aanzienlijk hogere slibconcentraties (10 tot 18 g / l) en kleinere reactorvolumes worden verwerkt in vergelijking met de conventionele behandelingssystemen.

Voordelen:

  • Het lozen van het gezuiverde water kan 24 uur per dag doorgaan.
  • Hoge mate van betrouwbaarheid door 100% scheiding van actief slib en water.
  • Geen onopgeloste deeltjes in het gezuiverde water.
  • Minder ruimte voor het beluchtingsbekken in vergelijking met conventionele behandelingsinstallaties met identieke capaciteit.
  • Zeer hoge COD / BOD-reductie, tot 99,9%.
  • Na deze relatief eenvoudige laatste behandelingsstap is het water geschikt voor hergebruik.
Menu