Biologisch afvalwaterzuiveringssysteem, type FBR

De FBR is een compact gebouwd, continu biologisch afvalwaterzuiveringssysteem. Na de voorbehandeling (screening) stroomt het afvalwater in een reactorkuip met een beluchter. Het reactievat is gevuld met een mengsel van actief slib en water. Actief slib bestaat uit biomassa (bacteriekoppels) die verontreinigende stoffen omzetten in aanwezigheid van zuurstof. De benodigde zuurstof wordt naar het water overgebracht door middel van een fijn bubbelbodem-diffusorsysteem of een drijvende beluchter.

Over het algemeen bestaan ​​verontreinigde stoffen in vervuild water uit organische samenstellingen van koolstof, waterstof en stikstof. Het beluchtingssysteem is ontworpen om een ​​optimale omgeving te creëren voor het omzetten van deze verontreinigende stoffen in het afvalwater.

Uiteindelijk worden alle verontreinigende stoffen omgezet in kooldioxide, stikstof, water en overtollig actief slib. De toevoerpomp pompt de totale afvalwaterstroom uit de reactortank naar een daarvoor ontworpen lucht- flotatiesysteem voor de scheiding van het actieve slib uit het gezuiverde water. Deze flotatie-eenheid is ontworpen voor de behandeling van afvalwater met een hoge concentratie niet-opgeloste vaste stoffen en voor de ontwatering van het overtollige actieve slib tot een gehalte aan droge vaste stoffen van 3-5%.

Micro-luchtbelletjes hechten zich aan de actieve slikdeeltjes, die door conditionering met polyelektrolyt optimale ontwateringskarakteristieken verkregen. De slikdeeltjes drijven naar het wateroppervlak van de flotatie-eenheid, waar het wordt verwijderd door middel van een schrapersysteem en getransporteerd naar de slibtrechter van de flotatie-eenheid.

Voordelen:

  • Continue afvoer van gezuiverd water gedurende 1 etmaal.
  • Hoge betrouwbaarheid omdat scheiding van actief slib van gezuiverd water door drijflichamen nauwelijks gevoelig is voor variaties in slibkwaliteit met betrekking tot slibmassa. Deze eigenschap zorgt voor een stabiel proces.
  • Kleine dimensionale constructie van de reactorkuip in vergelijking met conventionele behandelingssystemen met dezelfde capaciteit.
  • De drijfunit voor actief slib is aanzienlijk kleiner dan een conventioneel voorzuiveringsapparaat.
  • Het gehalte aan droge vaste stoffen (d.s.) van het afgescheiden slib van de FBR is 3-5%. Dit is veel hoger dan de d.s. van het slib van een conventioneel voorzuiveringsapparaat of een FBR-systeem met een d.s. inhoud van ca. 1%. Dit resulteert in 75% minder slibvolume van de FBR en een aanzienlijke besparing in slibverwijderingskosten en kapitaaluitgaven voor een extra ontwateringssysteem indien dit nodig zou zijn.
  • Een relatief hoge COD / BOD-reductie, tot 99,9%, afhankelijk van vervuilingsbelasting en bron (industrie) van afvalwater.
Producten Water oplossingen
Menu