Biologisch afvalwaterzuiveringssysteem, type BIOCON

Ons biologische afvalwaterzuiveringssysteem, type BIOCON, is ontworpen om afvalwatercapaciteiten in standaardsystemen te behandelen van 50 tot 500 inwonerequivalenten. Voor hogere capaciteiten kunnen de systemen worden aangepast, dus indien nodig kan het geïnstalleerde systeem eenvoudig worden uitgebreid.

Een traditionele actiefslib installatie is ontworpen om een ​​continu proces mogelijk te maken. Deze installatie bestaat uit ten minste twee delen: een beluchtingstank en een bezinktank of klaringstank. Dit proces omvat het recirculeren van bezonken actief slib van de bezinktank naar de beluchtingstank. De meng-, beluchtings- en bezinkingshandelingen zijn gelijktijdig, maar worden uitgevoerd in verschillende delen van het systeem.

In contrast hiermee wordt de SBR-fabriek met tussenpozen geëxploiteerd en aanvaardt, daarom is er zonder problemen een discontinue ruwwatertoevoer. De hele installatie bestaat uit slechts één tank welke uitgerust is met een beluchtingssysteem en de nodige regelapparatuur. Er vindt geen slibrecycling plaats, omdat het vereiste actieve slib permanent in de tank aanwezig blijft. Alle processen vinden plaats in deze ene tank, maar in opéénvolgende fasen.

Dit ontwerp maakt het mogelijk om de opeenvolgende processtappen onafhankelijk te superviseren en te regelen door middel van een centrale besturingseenheid, die praktisch geen toezicht vereist.

Producten Water oplossingen
Menu