Sorteerlijnen

Het sorteren van afvalstromen heeft een grote impact op het milieu. Grondig sorteren kan de hoeveelheid afval naar stortplaatsen en/of verbrandingsovens aanzienlijk verminderen. Door afval in recyclebare producten te veranderen, kan geld worden bespaard. De afschrijving van Material Recycling Facility (MRF) hangt af van de kosten voor het storten en/of verbranden.

De sorteerlijnen voor bouw- en sloopafval kunnen herbruikbare materialen produceren zoals hout, metalen, RDF (Refuse Derived Fuel), grond en aggregaten.

Aggregaten kunnen worden hergebruikt als funderingsmateriaal in wegconstructies, als grindvervanger in beton of als een greppelfolie. Grond kan worden gebruikt in geluidwerende muren, als vulmateriaal en/of voor de aanleg van wegen. Hoogcalorische materialen zoals plastic en papier kunnen worden omgezet in RDF.

Een sorteerlijn bestaat meestal uit een storttrechter, appendages (schermen), scheidingsapparatuur (scheiders), reinigingsapparatuur met behulp van lucht (windshifters) of water (sluitringen), sorteercabines en transportsystemen. Verder kan de lijn worden uitgerust met brekers, shredders, persen, balenpersen en grijswatersystemen. Het behandelde grijze water kan worden gebruikt voor stofonderdrukkingssystemen, spuitsystemen voor inkomende massa en wielwassers.

Er is geen standaard sorteerlijn, omdat geen afvalstroom of site hetzelfde is. Daarom zullen we de afvalstroom analyseren door onder meer een massavolumesaldo te maken. Verder is een lay-out van de lijn gemaakt. Daarna zullen we in nauwe samenwerking met de klant controleren of de gekozen opstelling is overeengekomen. Vervolgens wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt. Voor alle projecten wordt een ervaren projectmanager aangesteld om toezicht te houden op productie, installatie en opstarten.

Producten Recycling oplossingen
Menu