SmartDose
Intelligent chemical dosing

SmartDose is een systeem om de coagulant in de afvalwaterzuivering te automatiseren en te optimaliseren met als doel: 

 • Een constante effluent kwaliteit.
 • Vermijden overdosing van chemicalien.
 • Het gebruik van coagulaten en neutralisatoren te verminderen.
 • Het verminderen van de slibproductie.

SmartDose analyseert continu de toevoer naar de DAF. SmartDose meet of de dosering van het coagulant
correct is en past de dosering automatisch aan als dat nodig is.

U kunt onze SmartDose integreren in bestaande coagulatie / flocculatie-toepassingen zoals opgeloste luchtflotatie (DAF), schroefpers en decanter.


Werking SmartDose

SmartDose werkt in de volgende volgorde:

 1. Afvalwater afkomstig van het productieproces is min of meer constant, SmartDose voert kleine aanpassingen uit om de effluentkwaliteit (blauwe lijn) op het setpoint te houden.
 2. Inkomende afvalwaterverontreiniging neemt toe, SmartDose past automatisch de dosering van chemicaliën aan om het instelpunt van de effluentkwaliteit te volgen.
 3. Inkomende afvalwaterverontreiniging neemt af, SmartDose past automatisch de dosering van chemicaliën aan om het instelpunt van de effluentkwaliteit te volgen.
Advantages

SmartDose meet aan het begin van het behandelingsproces, waardoor het snelle reactietijden garandeert en weinig onderhoud nodig heeft.

Het biedt ook:

 • een automatische (en intelligente) bediening van de stollingsmiddeldosering
 • een preventie van overdosering
 • kalibratie is niet nodig
 • een economisch instelpunt
 • 25-30% minder gebruik van chemicaliën
 • 15-30% minder slibproductie
 • Het systeem vereist slechts een kleine stroomopwaartse balanstank.

 

 

 

 

 


Opties

 • Pilot test
 • Verhuur
 • Business case analyses
 ​

Typische applicaties

 • Vleesverwerkende industrie
 • Voedselverwerkende industrie
 • Visverwerkende industrie
 • Voedselverwerkende industrie voor huisdieren
 • Zoetwarenindustrie
 • Slibontwateringsindustrie
 ​ 

 

Sewer Discharge

Discharge into sewers mostly requires the industrial discharger to meet the standards set by the local sewage works. Depending on the capacity and technology used at the local sewage works, a simple screening system may be sufficient.

Read more

Do you want to know more about SmartDose?

Do you want to know more about our SmartDose system? Send us a message or request for more information! 

Our specialist will get in touch with you soon!

Request for information
Related products
Menu