Case alttag

Energie uit afval

Hoe hard je ook probeert om je afval te sorteren, er blijft altijd restafval over. Wanneer afvalverbranding wordt gecombineerd met energieopwekking (ook wel waste-to-energy genoemd), kan restafval goed worden gebruikt als energiebron. Deze duurzame manier van energieopwekking is een waardevol alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. Wederom een energie-efficiënte methoden die gepaard gaat met de laagst mogelijke CO2-uitstoot.

Meest effectieve oplossing

Verbrandingsresten blijven achter als afval wordt verbrand in verbrandingsinstallaties. Het merendeel van deze residuen worden goed hergebruikt. Zo wordt bodemas gebruikt als funderingsmateriaal bij wegenbouw; vliegas is opgenomen in bijvoorbeeld asfalt en schroot worden gebruikt in de metaalindustrie.

Ongeveer 85% van de verbrandingsresten wordt goed gebruikt. Dit betekent dat u altijd de best mogelijke oplossing voor uw specifieke situatie zult vinden. Uw productieproces blijft op volle snelheid draaien en uw afval zal efficiënt worden gerecycled tegen de laagst mogelijke kosten.


Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op.

Contact
Menu