Case alttag

Energie uit afval

Hoe goed we ook proberen om ons afval te sorteren, er blijft altijd restafval over. Wanneer afvalverbranding wordt gecombineerd met energieopwekking (ook wel waste-to-energy genoemd) kan restafval goed worden gebruikt als energiebron. Deze duurzame manier van energieopwekking is een waardevol alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. We voeren wederom energie-efficiënte methoden uit die gepaard gaan met de laagst mogelijke CO2-uitstoot.

Meest effectieve oplossing

Verbrandingsresten blijven achter als afval wordt verbrand in verbrandingsinstallaties. De meeste van deze residuen worden goed gebruikt; zo wordt bodemas gebruikt als funderingsmateriaal bij wegenbouw; vliegas wordt opgenomen in asfalt en schroot worden gebruikt in de metaalindustrie.

Ongeveer 85% van de verbrandingsresten wordt goed gebruikt. Dit betekent dat u bij ons altijd de best mogelijke oplossing voor uw specifieke situatie zult vinden. Uw productieproces blijft op volle snelheid draaien en uw afval zal efficiënt worden gerecycled tegen de laagst mogelijke kosten.


Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Stuur ons een paar woorden over uw project en wij nemen contact met u op.

Contact
Menu